Notis Privasi

EN | BM

ControlVM Sdn. Bhd. (dirujuk di bawah sebagai “ControlVM” atau “kami“), sebagai “pengguna data”, mengambil berat terhadap privasi anda. Notis Privasi ini menggariskan cara kami mengumpul, menggunakan, menyimpan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda berkenaan dengan transaksi komersial.

Pelawat atau pelanggan (dirujuk di bawah sebagai “anda” atau “kamu“), sebagai “subjek data”, MESTI bersetuju dengan Notis Privasi ini dengan membaca sepenuhnya sebelum mengakses atau menggunakan laman web atau perkhidmatan kami. Dasar privasi ini tidak menyeluruh dan kami berhak untuk mengubah suai notis ini pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja, berkuat kuasa selepas mempaparkan notis yang dipinda ini di laman web kami supaya anda sentiasa mengetahui tentang perubahan terkini.

Notis Privasi ini disediakan dalam versi Bahasa Inggeris (EN) dan Bahasa Malaysia (BM). Versi Bahasa Inggeris akan sentiasa diutamakan/dirujukkan sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan terjemahannya dalam Bahasa Malaysia.

Kemaskini pada: 9 September 2022
Tarikh Berkuat kuasa: 16 September 2022
Dengan mengakses atau menggunakan laman web atau perkhidmatan kami pada atau selepas tarikh kuat kuasa di atas, anda bersetuju menerima revisi terkini.

 

MAKLUMAT PERIBADI
“Maklumat Peribadi” dalam notis ini merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda, sebagai orang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti yang sama ada secara langsung atau tidak langsung dikenal pasti, dengan merujuk kepada Maklumat Peribadi yang mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor pengenalan, data lokasi atau maklumat dalam talian.

Anda hendaklah memastikan Maklumat Peribadi anda yang diserahkan kepada kami sama ada secara elektronik atau manual sentiasa lengkap dan tepat, jika gagal, kami berhak untuk menolak / melarang / menghentikan penggunaan perkhidmatan kami.

Kami tidak akan meminta Maklumat Peribadi daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun tanpa meminta kebenaran ibu bapa terlebih dahulu. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda dikehendaki mengemukakan maklumat ibu bapa / penjaga yang sah sebelum melawati laman web kami, mendaftar akaun pengguna atau menggunakan perkhidmatan kami.

 

1) Apakah Maklumat yang Kami Kumpul?
Kami mengumpul Maklumat Peribadi anda apabila anda melawati laman web kami, mendaftar akaun pengguna dan/atau menggunakan mana-mana perkhidmatan kami. Maklumat sedemikian mungkin disimpan selama ianya diperlukan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

a) Maklumat Anda – Nama, nama syarikat/perniagaan dan nombor pendaftaran, alamat rumah dan/atau perniagaan, tarikh lahir, umur, jantina, kewarganegaraan, bahasa pilihan, nombor faks, nombor telefon, alamat E-mel atau dokumen sokongan kerajaan (kad pengenalan atau pasport), maklumat pengebilan seperti kad kredit/debit, bank, maklumat e-dompet; atau alamat E-mel pembayaran.

b) Maklumat Pelayar – Kami menggunakan kuki dan perkhidmatan web untuk meningkatkan pengalaman pelayaran internet anda. Maklumat tambahan mungkin dikumpulkan oleh perkhidmatan pihak ketiga, seperti jenis pelayar yang anda gunakan, sistem pengendalian anda, pembekal perkhidmatan internet (ISP), alamat IP anda, log aktiviti dengan tempoh masa, halaman yang anda lawati di laman web kami, maklumat rujukan, pengecam unik peranti mudah alih, lokasi anda atau sejarah sembang ketika anda berhubung dengan kami dalam talian. Sila rujuk bahagian ‘Kuki’ untuk maklumat lanjut.

c) Maklumat perkhidmatan – Laman web yang anda hos pada pelayan kami atau e-mel yang anda hantar dan terima sepanjang tempoh perkhidmatan; maklumat yang anda berikan atas permintaan sokongan termasuk tetapi tidak terhad kepada E-mel, tiket sokongan, rakaman suara panggilan anda ketika berhubung dengan kami, alamat IP, nama pengguna dan kata laluan sementara.

 

2) Bila & Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?
Semua maklumat yang anda berikan kepada kami adalah penyerahan sukarela. Maklumat anda mungkin dikumpul apabila anda:

a) mendaftar akaun pengguna dengan kami dan/atau melanggan mana-mana perkhidmatan kami

b) menyertai sebarang aktiviti di pejabat ControlVM, atau laman web seperti mendaftarkan minat anda dalam permintaan maklumat, hubungi kami melalui borang hubungan di laman web kami, melalui sistem tiket atau telefon, pesanan produk atau perkhidmatan, sertai forum, peraduan, tinjauan pendapat, atau melanggan surat berita elektronik kami.

c) apabila anda berinteraksi dengan kami melalui saluran awam, media sosial atau pemesejan segera, termasuk tetapi tidak terhad kepada LinkedIn, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp atau,

d) sumber pihak ketiga lain di mana anda telah memberikan persetujuan anda untuk pendedahan Maklumat Peribadi termasuk tetapi tidak terhad kepada, agensi kutipan hutang, direktori perniagaan, Suruhanjaya Syarikat, Pendaftar Perniagaan, Jabatan Insolvensi, agensi pelaporan kredit atau agensi pelaporan rekod penipuan atau, yang mana dibenarkan secara sah.

 

3) Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Tersebut?
Kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda untuk tujuan berikut, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

a) penyediaan perkhidmatan dan pengaktifan

b) bil perkhidmatan & penyediaan invois anda

c) memaklumkan anda tentang produk dan perkhidmatan kami, invois tertunggak dan aktiviti lain seperti notis, acara dan promosi kami. Pemberitahuan akan dihantar kepada anda, ini termasuk SMS, e-mel, surat berita dan bahan promosi lain. Jika anda tidak mahu menerima E-mel atau surat berita elektronik kami, anda sentiasa boleh memilih untuk berhenti menerima E-mel tersebut pada bila-bila masa dalam portal pelanggan kami secara dalam talian. Dalam sesetengah keadaan, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga yang berperanan sebagai sub-pemproses Maklumat Peribadi untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

d) tujuan pengesahan pengguna termasuk tetapi tidak terhad kepada proses pengesahkan bahawa anda adalah seseorang yang sah dan boleh dikenal pasti.

e) status kredit – maklumat anda digunakan untuk semakan kredit dengan berkongsi maklumat tentang anda dengan agensi pelaporan kredit.

f) pengesanan dan pencegahan penipuan – Sebelum menerima sebarang pesanan daripada anda, maklumat anda digunakan untuk disahkan dan disemak dengan berkongsi maklumat anda kepada pembekal perkhidmatan pencegahan penipuan dalam talian yang berperanan sebagai sub-pemproses Maklumat Peribadi.

g) menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk pemprosesan bayaran dan maklumat pengebilan anda akan dihantar kepada penbekal gerbang pembayaran pihak ketiga, yang bertindak sebagai sub-pemproses Maklumat Peribadi untuk menyimpan maklumat pengebilan anda, di mana anda telah memberikan kebenaran.

h) Apabila anda membeli SSL atau nama domain daripada kami, maklumat anda akan dihantar kepada pembekal perkhidmatan/pendaftaran untuk tujuan penyediaan perkhidmatan. Maklumat Peribadi anda akan terpapar pada pangkalan data WHOIS awam.

Sub-pemproses ialah pemproses data pihak ketiga yang digunakan oleh ControlVM untuk tujuan-tujuan yang disenaraikan di atas bagi melaksanakan proses-proses penyedia perkhidmatan untuk anda. Dengan memberikan kami Maklumat Peribadi, anda bersetuju dengan pemindahan Maklumat Peribadi sedemikian di mana ia memerlukan untuk memberikan anda perkhidmatan yang anda minta. Senarai sub-pemproses:

Plivo – https://www.plivo.com/legal/privacy/ (SMS atau Panggilan untuk pengesahan pengguna, perkhidmatan & peringatan pengebilan, OTP)
Maxmind – https://www.maxmind.com/en/privacy_policy (Pengesanan dan Pencegahan Penipuan)
FraudRecord – https://www.fraudrecord.com/privacy-security-policy/ (Pengesanan dan Pencegahan Penipuan)
Paypal – https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full (Pembekal Gerbang Pembayaran)
Stripe – https://stripe.com/en-my/privacy (Pembekal Gerbang Pembayaran)
WHMCS – https://www.whmcs.com/privacy-policy/ (Pendaftaran nama domain)
MYNIC – https://mynic.my/resources/policies/data-protection-policy/ (Pendaftaran nama domain)
IPServerOne – https://www.ipserverone.com/pdpa-notice/ (Pendaftaran nama domain)
Namecheap – https://www.namecheap.com/legal/general/privacy-policy.aspx (Pembekal Sijil SSL)
KICA – https://www.daousign.com/cstmrsuprt/indvdlinfprcs/formIndvdlInfPrcs.sg (Pembekal Sijil SSL)
Mailchimp – https://mailchimp.com/gdpr/ (Pemasaran E-mel / Kempen)

 

4) Cara Kami Menyimpan dan Melindungi Maklumat Anda
ControlVM menyediakan perkhidmatan secara global, maklumat anda yang kami kumpulkan semasa pendaftaran anda atau semasa anda berinteraksi dengan laman web kami, mungkin dipindahkan atau disimpan di pelayan di bawah kawalan kami. Tidak kira di negara mana anda tinggal atau dari mana anda memberikan Maklumat Peribadi anda kepada kami, dengan menerima syarat perkhidmatan, polisi dan notis kami, anda bersetuju memberi kuasa/kebenaran kepada kami untuk memindahkan Maklumat Peribadi anda ke luar Malaysia di mana ia perlu/diperlukan untuk memberikan perkhidmatan yang anda telah meminta.

Apabila anda mendaftar, membuat pesanan atau menggunakan sistem portal pelanggan kami untuk aktiviti pengebilan dan permintaan sokongan, input maklumat anda akan dihantar melalui Lapisan Soket Selamat (SSL) 128-bit. Kami TIDAK menyimpan butiran kad kredit/debit anda, tetapi proses pembayaran akan membawa anda ke gerbang pembayaran pihak ketiga untuk menyelesaikan pembayaran anda kepada kami. Langkah keselamatan lain termasuk tetapi tidak terhad untuk menggunakan tembok api untuk menghalang akses tanpa kebenaran. Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan Maklumat Peribadi anda dan data yang anda simpan di sistem pelanggan kami.

 

5) Kemas Kini Maklumat Peribadi
Anda boleh mengakses dan mengemaskini Maklumat Peribadi yang telah anda berikan secara sukarela kepada kami melalui portal pelanggan kami, atau membuka tiket untuk permintaan sokongan. Maklumat tambahan akan diminta bagi tujuan mengesahkan identiti anda.

 

PENYIMPANAN DATA
Apabila akaun anda dengan ControlVM dibatalkan/ditamatkan, akaun yang mengandungi Maklumat Peribadi anda akan bertukar menjadi status “tidak aktif” dalam pangkalan data kami, TETAPI tidak bermakna Maklumat Peribadi anda telah dipadamkan sepenuhnya daripada pangkalan data kami. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Maklumat Peribadi anda jika perlu untuk menyelesaikan pertikaian atau menguatkuasakan perjanjian kami.

 

KUKI & PENJEJEKAN
Apabila anda melayar laman web kami, Kami mungkin memindahkan fail teks yang dipanggil “kuki” ke medium storan komputer anda melalui pelayar Web anda (jika anda membenarkan) yang membolehkan laman web kami mengenali pelayar yang digunakan, menangkap serta mengingati maklumat tertentu. Kami mungkin melibatkan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami memahami dengan lebih baik pelawat laman web kami, khususnya analitis Google. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini:

http://www.google.com/intl/en/policies/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Kuki itu sendiri tidak boleh membaca data daripada medium storan pengguna dan kuki digunakan untuk menjejak aliran trafik pengguna, khususnya komputer yang digunakan untuk mengakses laman web. Anda sentiasa boleh menetapkan pelayar anda untuk memberi amaran sebelum kuki diterima. Walau bagaimanapun, anda perlu membolehkan/menerima kuki jika anda ingin menyertai blog dan forum dengan kerap. Maklumat ini digunakan untuk penambahbaikan pengetahuan kami dengan mengetahui arah aliran navigasi pelawat/pelanggan, tahap penggunaan pelayan kami, membolehkan kami menyesuaikan kandungan laman dengan lebih baik kepada pelawat kami.

 

PENDEDAHAN PIHAK KETIGA
Kami tidak akan menjual, menyewa atau memajak mana-mana maklumat anda kepada pihak ketiga, kecuali entiti ControlVM dan/atau rakan kongsi perniagaan atau yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, pengesanan penipuan dan penyalahgunaan, menjalankan perniagaan kami, pemasaran e-mel atau memberi perkhidmatan kepada anda. Anda bersetuju bahawa ControlVM boleh memindahkan Maklumat Peribadi tertentu (untuk tujuan seperti dinyatakan di bahagian “Cara Kami Menggunakan Maklumat”) kepada pihak ketiga tersebut untuk melengkapkan transaksi komersial.

Kami berhak untuk mendedahkan mana-mana dan/atau semua Maklumat Peribadi yang berkaitan kerana kami, mengikut budi bicara mutlak kami, dipercayai perlu atau sesuai, dimana dibenarkan dari segi undang-undang, peraturan dan garis panduan:

1) kepada badan kehakiman, agensi penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan/atau badan pengawal selia.
2) sekiranya berlaku cabaran undang-undang, menguatkuasakan perjanjian perkhidmatan kami dan/atau melindungi hak kami.

 

PAUTAN PIHAK KETIGA
Notis Privasi ini hanya sah untuk laman web ControlVM, kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi atau kandungan laman web lain walaupun ia adalah pautan dari laman web kami. Sila ambil perhatian bahawa laman web lain mempunyai notis privasi mereka sendiri, ControlVM tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk notis ini.

 

TANGGUNGJAWAB ANDA
Anda bertanggungjawab untuk melindungi maklumat log masuk anda, seperti nama pengguna dan kata laluan, yang membolehkan anda mengakses maklumat anda yang disimpan di portal pelanggan kami, anda dinasihatkan supaya JANGAN berkongsi dengan orang lain. Sebagai amalan yang baik, anda harus menukar kata laluan anda dengan kerap dan anda dinasihatkan supaya JANGAN membalas sebarang e-mel palsu yang kelihatan/menyamar daripada kami, membuat permintaan untuk menukar kata laluan atau permintaan Maklumat Peribadi anda.

 

HAK ANDA
Anda mempunyai hak:

a) untuk mengakses, mengemas kini atau menyemak Maklumat Peribadi yang mana anda serahkan secara sukarela kepada kami
b) untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa untuk sebarang pemprosesan data
c) untuk meminta mudah alih Maklumat Peribadi anda
d) untuk memilih untuk berhenti menerima mana-mana saluran pemasaran seperti surat berita
e) membantah pemprosesan Maklumat Peribadi anda

Untuk melaksanakan hak ini, sila hubungi kami di [email protected], kami akan membalas anda dalam masa 30 hari. Maklumat tambahan mungkin diperlukan daripada anda untuk pengesahan identiti (terutamanya bukti kewarganegaraan). Kami akan mengekalkan dan menggunakan Maklumat Peribadi anda jika perlu untuk menyelesaikan pertikaian atau menguatkuasakan perjanjian kami.

 

HUBUNGI
Kami sedaya-upaya mematuhi keperluan yang berkaitan, Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan notis ini, sila hubungi kami di:

Aw Yeong Chee Hong
ControlVM Sdn Bhd
I-01-05, 5th Floor, Block I, Setiawalk, Persiaran Wawasan,
Pusat Bandar Puchong 47160 Puchong, Selangor, Malaysia.
Email: [email protected]
Mobile: 019-2481298

Send Message
1
Need Help?
Text us now, we'll respond to your inquiry as soon as possible.
By continuing to use this livechat you agree to our Privacy Notice